در حال نمایش 6 نتیجه

اسفنج 17 کیلویی معمولی

119,000 تومان
اسفنج 17 کیلویی در ابعاد و ضخامت های مورد نظر قابل استفاده چهت رویه کوبی دسته مبل و پشت مبل ، صنایع کفاشی، روکش صندلی و .....
  • با افزایش تعداد خرید شما قیمت واحد کالا کاهش پیدا می کند
توجه: برای خرید محصولی مناسب جهت نشیمن مبل،  محصول فوم سرد 45 کیلویی دانسیته سنگین را پیشنهاد می کنیم. جهت مشاهده و خرید فوم  بر روی یونیک فوم کلیک کنید.

اسفنج 20 کیلویی معمولی

129,000 تومان
اسفنج 20 کیلویی در ابعاد و ضخامت های مورد نظر، قابل استفاده چهت رویه کوبی دسته مبل و کف نشیمن و پشت مبل ، صنایع کفاشی، روکش صندلی و .....
  • با افزایش تعداد خرید شما قیمت واحد کالا کاهش پیدا می کند
توجه: برای خرید محصولی مناسب جهت نشیمن مبل،  محصول فوم سرد 45 کیلویی دانسیته سنگین را پیشنهاد می کنیم. جهت مشاهده و خرید فوم  بر روی یونیک فوم کلیک کنید.

اسفنج 25 کیلویی معمولی

149,000 تومان
اسفنج 25 کیلویی در ابعاد و ضخامت های مورد نظر، قابل استفاده چهت رویه کوبی دسته مبل و کف نشیمن و پشت مبل ، صنایع کفاشی، روکش صندلی و .....
  • با افزایش تعداد خرید شما قیمت واحد کالا کاهش پیدا می کند
توجه: برای خرید محصولی مناسب جهت نشیمن مبل،  محصول فوم سرد 45 کیلویی دانسیته سنگین را پیشنهاد می کنیم. جهت مشاهده و خرید فوم  بر روی یونیک فوم کلیک کنید.

اسفنج 30 کیلویی معمولی

179,000 تومان
اسفنج 30 کیلویی در ابعاد و ضخامت های مورد نظر، قابل استفاده جهت رویه کوبی دسته مبل و کف نشیمن و پشت مبل ، صنایع کفاشی، روکش صندلی و .....
  • با افزایش تعداد خرید شما قیمت واحد کالا کاهش پیدا می کند
توجه: برای خرید محصولی مناسب جهت نشیمن مبل،  محصول فوم سرد 45 کیلویی دانسیته سنگین را پیشنهاد می کنیم. جهت مشاهده و خرید فوم  بر روی یونیک فوم کلیک کنید.

اسفنج 30 کیلویی ویژه

189,000 تومان
اسفنج 30 کیلویی ویژه در ابعاد و ضخامت های مورد نظر، قابل استفاده چهت رویه کوبی دسته مبل و کف نشیمن و پشت مبل ، صنایع کفاشی، روکش صندلی و .....
  • با افزایش تعداد خرید شما قیمت واحد کالا کاهش پیدا می کند
توجه: برای خرید محصولی مناسب جهت نشیمن مبل،  محصول فوم سرد 45 کیلویی دانسیته سنگین را پیشنهاد می کنیم. جهت مشاهده و خرید فوم  بر روی یونیک فوم کلیک کنید.

اسفنج 35 کیلویی ویژه

219,000 تومان
اسفنج 35 کیلویی ویژه در ابعاد و ضخامت های مورد نظر، قابل استفاده جهت رویه کوبی دسته مبل، کف نشیمن، پشت مبل ، صنایع کفاشی، روکش صندلی و .....
  • با افزایش تعداد خرید شما قیمت واحد کالا کاهش پیدا می کند
توجه: برای خرید محصولی مناسب جهت نشیمن مبل،  محصول فوم سرد 45 کیلویی دانسیته سنگین را پیشنهاد می کنیم. جهت مشاهده و خرید فوم  بر روی یونیک فوم کلیک کنید.