نمایش یک نتیجه

اسفنج 30 کیلویی معمولی

203.000 تومان

اسفنج 30 کیلویی معمولی

اسفنج 30 کیلویی در ابعاد 200x100 در ضخامت های مورد نظر شما - قیمت به ازای هر سانت موارد استفاده: رویه کوبی دسته مبل و پشت مبل ، صنایع کفاشی، روکش صندلی و ..... توجه: برای خرید محصولی مناسب جهت نشیمن مبل،  محصول فوم سرد 45 کیلویی دانسیته سنگین را پیشنهاد می کنیم. جهت مشاهده و خرید فوم  بر روی یونیک فوم کلیک کنید.