نمایش دادن همه 2 نتیجه

اسفنج 30 کیلویی ویژه

233.000 تومان

اسفنج 30 کیلویی ویژه

اسفنج 30 کیلویی ویژه در ابعاد 200x100 در ضخامت های مورد نظر شما - قیمت به ازای هر سانت موارد استفاده: رویه کوبی دسته مبل و پشت مبل ، صنایع کفاشی، روکش صندلی و ..... توجه: برای خرید محصولی مناسب جهت نشیمن مبل،  محصول فوم سرد 45 کیلویی دانسیته سنگین را پیشنهاد می کنیم. جهت مشاهده و خرید فوم  بر روی یونیک فوم کلیک کنید.

اسفنج 17 کیلویی معمولی

135.000 تومان

اسفنج 17 کیلویی معمولی

اسفنج 17 کیلویی در ابعاد 200x100 در ضخامت های مورد نظر شما - قیمت به ازای هر سانت موارد استفاده: رویه کوبی دسته مبل و پشت مبل ، صنایع کفاشی، روکش صندلی و ..... توجه: برای خرید محصولی مناسب جهت نشیمن مبل،  محصول فوم سرد 45 کیلویی دانسیته سنگین را پیشنهاد می کنیم. جهت مشاهده و خرید فوم  بر روی یونیک فوم کلیک کنید.