نمایش دادن همه 2 نتیجه

اسفنج 25 کیلویی معمولی

180.000 تومان

اسفنج 25کیلویی معمولی

اسفنج 25 کیلویی در ابعاد 200x100 در ضخامت های مورد نظر شما - قیمت به ازای هر سانت موارد استفاده: رویه کوبی دسته مبل و پشت مبل ، صنایع کفاشی، روکش صندلی و ..... توجه: برای خرید محصولی مناسب جهت نشیمن مبل،  محصول فوم سرد 45 کیلویی دانسیته سنگین را پیشنهاد می کنیم. جهت مشاهده و خرید فوم  بر روی یونیک فوم کلیک کنید.

اسفنج 20 کیلویی معمولی

150.000 تومان

اسفنج 20 کیلویی معمولی

اسفنج 20 کیلویی در ابعاد 200x100 در ضخامت های مورد نظر شما موارد استفاده: رویه کوبی دسته مبل و پشت مبل ، صنایع کفاشی، روکش صندلی و ..... توجه: برای خرید محصولی مناسب جهت نشیمن مبل،  محصول فوم سرد 45 کیلویی دانسیته سنگین را پیشنهاد می کنیم. جهت مشاهده و خرید فوم  بر روی یونیک فوم کلیک کنید.